Skip to content

Bun venit pe site-ul Specialists Trust Insolvency SPRL Iași!

Bun venit pe site-ul Specialists Trust Insolvency SPRL Iași!

Serviciile noastre

Administrare / Lichidare judiciară

Reorganizare judiciară și restructurări

Lichidare voluntară

Expertize în domeniul insolvenţei

Cine suntem?

Societatea profesionala SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în Iași, Bd. Nicolae Iorga nr.4, bl. 905A, parter, județul Iașiînregistrată la Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-O698, Cod Unic de Înregistrare: 32072633 este membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, atestat nr. 2A0698, având ca unic obiect de activitate “exercitarea profesiei de practician în insolvență”.

Considerăm, că atât din punct de vedere al experienţei acumulate, cât şi al specialiştilor noştri, al bazei logistice şi tehnico-materiale pe care o deţinem, ne putem achita de obligaţiile ce ne revin în procedura de reorganizare şi lichidare judiciară/lichidare conform Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, a Legii nr. 31/1990 actualizată, cât şi conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Principiile noastre

Principiile care ne caracterizează sunt:

 • respectarea legilor, probitate și onoare;
 • integritate și autonomie profesională;
 • independența și imparțialitate fata de participanții la procedura insolvenței;
 • confidențialitatea informațiilor;
 • încredere, respect și loialitate reciproca fata de toți partenerii noștri
  flexibilitate în modalitatea de lucru;

Modul nostru de lucru

Modul de lucru adoptat de colectivul societății noastre se bazează pe următoarele aspecte:

 • Comunicare – o legătura permanentă cu participanâii la procedura insolvenței (creditori, debitori, administrator speciali) prin informări și consultări periodice a acestora;
 • Colaborare – parteneriate cu cabinete de avocatura, birouri ale executorilor judecătoresti, birouri notariale, societăți specializate în evaluări membre a ANEVAR.;
 • Inovație – elaborarea unor documente care conferă mai multa suplețe și rapiditate derulării procedurii;
 • Eficienta – sistem eficient de vânzări, prin campanii publicitare, publicații specializate în diferite domenii, crearea propriei pagini de internet unde persoanele interesate pot afla atât informații despre societatea noastră, cât și date privind activele scoase la vânzare;
 • Celeritate – orientarea spre rezultat, urmărind satisfacerea intereselor creditorilor într-un termen cât mai scurt.

Organizare internă

Organizatoric, societatea este structurată pe departamente cu sarcini bine definite în gestionarea unei proceduri de insolvenţă, pe lângă acestea, un rol foarte important avându-l colaboratorii.

 • Departamentul Juridic – constituit din licenţiaţi în ştiinţe juridice. Conform procedurilor de lucru interne, consilierilor juridici li se atribuie, individual, rezolvarea problemelor juridice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator / lichidator judiciar.
 • Departamentul Economic – alcătuit din economişti cu o mare experienţă în domeniu, cărora, li se atribuie supravegherea activităţii financiar-contabile şi rezolvarea problemelor economice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator / lichidator judiciar (gestionarea problemelor financiar-contabile, întocmirea bilanţurilor şi a balanţelor contabile, analizarea societăţilor din punct de vedere economic).
 • Departamentul Marketing – alcătuit din specialişti în marketing care au ca atributii rezolvarea problemelor aferente valorificării activelor aparţinând debitorilor care fac subiectul fiecărui dosar pentru obţinerea lichidităţilor necesare acoperirii creanţelor acestor societăţi în care societatea a fost desemnată administrator / lichidator judiciar.
0
de dosare în lucru
0
practicieni în insolvență
0
consilieri juridici
0
economişti
Back To Top