Skip to content

Legislație

 1. Legea nr. 31/1990 (r2) privind societățile comerciale
 2. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
 3. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 4. Regulament UNPIR din 2006
 5. Codul de etică si disciplină al UNPIR
 6. Statutul profesiei
 7. Procedura privind abaterile disciplinare
 8. Legea privind introducerea concordatului preventiv
 9. OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor in insolvență
 10. Lege nr. 254/2007 din 19/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 30/07/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
 11. Ordin nr. 1009/2007 din 23/07/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 09/08/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreati de Agenția Națională de Administrare Fiscală
 12. ORDIN NR. 1365 pentru completarea Ordinului Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1022 din 5 decembrie 2006 privind aprobarea Listei practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
 13. Ordin nr. 1692/2006
 14. Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată, modificată si completată prin Legea nr. 278/2004
 15. Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societăților de asigurare
 16. Lege nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, Înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
 17. Lege nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței
 18. Lege nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 19. Hotarârea Guvernului nr. 460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment
 20. Lege nr. 249/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului
 21. Hotărârea 1881/2006
 22. Ordinul 2410/17.12.2007 privind contabilitatea si fiscalitatea societăților profesionale
 23. Directiva 2006/123/CE
Back To Top