Skip to content

Administrare / Lichidare judiciară

 • Întocmirea documentaţiei pentru deschiderea procedurii insolvenţei şi depunerea ei la tribunal;
 • Administrarea procedurilor de insolvenţă, atât în perioada de observaţie, cât şi în perioada de aplicare a planului, inclusiv a etapei de faliment;
 • Întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei
 • Analiza solvabilităţii debitorilor
 • Inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare
 • Conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
 • Studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
 • Asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
 • Întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii nr.85/2006
 • Lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
 • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale

Reorganizare judiciară și restructurări

 • Consultanţă pentru societăţile aflate în dificultate financiară (în vederea reorganizării judiciare sau pentru intrarea în faliment);
 • Identificarea categoriilor de vot pentru planul de reorganizare,
 • Întocmirea planului de reorganizare judiciară a societăţilor aflate în perioada de observaţie care şi-au declarat intenţia de a depune un plan de reorganizare judiciară şi supravegherea respectării acestuia
 • Consultanţă privind reorganizarea extrajudiciară a societăţilor aflate în dificultate;

Lichidare voluntară pentru societăți comerciale și asociații non-profit

Expertize în domeniul insolvenţei

Concordat preventiv și mandate ad-hoc

Salvarea intreprinderilor aflate in dificultate pentru continuarea activitatii acestora, a pastrarii locurilor de munca, a acoperirii creantelor prin renegocierea creantelor sau a conditiilor acestora, ori prin incheierea unui concordat preventiv.

Back To Top