Skip to content

Anunț selecție firmă de salubritate

SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei GOLDLINE TIMBER S.R.L., vă invită să depuneți ofertă de servicii, în vederea angajarii unei firme autorizate in servicii de salubrizare.

Obiectivul operatorului autorizat in servicii de salubrizare este eliminarea deseurilor istorice (textile, deseuri din demolari, plastice, rebuturi, piese cauciuc, menajere etc.) in cantitati semnificative fara a se putea aprecia cantitatea acestora aflate pe terenul proprietatea societatii din mun. Campulung/com. Leresti, jud. Arges (fosta fabrica Foresta Muscel).

*Nota: cantitatea de deseuri finala va fi determinata prin cantarire ulterior salubrizarii. Pretul final al serviciilor va fi stabilit in functie de cantitatea procesata

OFERTELE VOR FI DEPUSE PANA LA DATA DE 20.06.2023, ora 14.00

Ofertele trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

-oferta tehnica si financiara pentru serviciul solicitat;

-termen estimativ de executie;

-documente care sa ateste calificarea pentru prestarea serviciilor solicitate si anume:

  • Sa detina autorizatie de mediu valabila la data depunerii ofertelor, pentru activitatile de colectare, tratare si eliminare a deseurilor nepericuloase;
  • Sa faca dovada certificarii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015, in domeniul colectarii deseurilor;
  • Sa faca dovada certificarii sistemului de management al mediului ISO 14001:2015, in domeniul colectarii deseurilor;
  • Sa faca dovada certificarii sistemului de management de sanatate si securitate a muncii in conformitate cu cerintele standardului ISO 45001:2018, in domeniul colectarii deseurilor;
  • Sa faca dovada disponibilitatii unui specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru a asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in Munca, avand in vedere specificul serviciilor ce urmeaza sa fie prestate. Se vor prezenta: contract de munca, diploma sau certificat de calificare in domeniul SSM.
  • Ofertantul va face dovada detinerii utilajelor necesare pentru colectarea,tratarea si eliminarea deseurilor, respectiv: autobasculante, incarcator frontal, excavator, concasor.

Aducem la cunostinta societatilor interesate faptul ca ofertele primite se vor analiza in cadrul sedintei Adunarii Creditorilor, plata contractului de prestari servicii fiind conditionata de existenta fondurilor in contul de lichidare al societatii debitoare.

DESCHIDEREA OFERTELOR SE VA FACE PE DATA DE 20.06.2023, ora 16.00

Ofertele pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare (mail, posta, fax)  la sediul social al STI SPRL din mun. Iasi, Bd. Nicolae Iorga, Nr.4, bl. 905A, parter, prin fax 0332/803.866 sau prin mail office@trust-insolventa.ro. Ofertele trimise prin posta/curierat rapid, dar neprimite pana la data de 20.06.2023, ora 14.00, vor fi descalificate chiar daca au fost depuse la oficiul postal/curier rapid inainte de data de 20.06.2023, ora 14.00.            

Relaţii suplimentare se pot obţine la 0756.209.960.

 

Back To Top