Skip to content

Prezentare societate

prezentare_STI

Societatea profesionala SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Bd. Nicolae Iorga nr.4, bl. 905A, parter, judetul Iaşi, inregistrată la Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-O698, Cod Unic de Inregistrare: 32072633 este membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolventa din Romania, atestat nr. 2A0698, având ca unic obiect de activitate “exercitarea profesiei de practician in insolventa”.

Societatea profesionala isi propune extinderea activitatii prin marirea numarului de practicieni in insolventa compatibili si, evident, deschiderea de sedii procesuale alese la nivel national, respectiv in: Piatra-Neamt, Bacau, Oradea, Tg. Mures, etc.

Momentan ne desfasuram activitatea in sediul principal de la Iasi si in alte trei sedii procesuale din Moldova, Botosani, Suceava, Galati.

Organizare internă

Organizatoric, societatea este structurată pe departamente cu sarcini bine definite în gestionarea unei proceduri de insolvenţă, pe lângă acestea, un rol foarte important avându-l colaboratorii.

 • Departamentul Juridic – constituit din licenţiaţi în ştiinţe juridice. Conform procedurilor de lucru interne, consilierilor juridici li se atribuie, individual, rezolvarea problemelor juridice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator / lichidator judiciar.
 • Departamentul Economic – alcătuit din economişti cu o mare experienţă în domeniu, cărora, li se atribuie supravegherea activităţii financiar-contabile şi rezolvarea problemelor economice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator / lichidator judiciar (gestionarea problemelor financiar-contabile, întocmirea bilanţurilor şi a balanţelor contabile, analizarea societăţilor din punct de vedere economic).
 • Departamentul Marketing alcătuit din specialişti în marketing care au ca atributii rezolvarea problemelor aferente valorificării activelor aparţinând debitorilor care fac subiectul fiecărui dosar pentru obţinerea lichidităţilor necesare acoperirii creanţelor acestor societăţi în care societatea a fost desemnată administrator / lichidator judiciar.

Considerăm, că atât din punct de vedere al experienţei acumulate, cât şi al specialiştilor noştri, al bazei logistice şi tehnico-materiale pe care o deţinem, ne putem achita de obligaţiile ce ne revin in procedura de reorganizare si lichidare conform Legii 85/2006 privind procedura insolventei si a Legii nr. 359/2004 republicata.

Modul de lucru adoptat de colectivul societatii noastre se bazeaza pe urmatoarele aspecte:

 • Comunicare – o legătură permanentă cu participanţii la procedura insolvenţei (creditori, debitori, administrator speciali) prin informări şi consultări periodice a acestora
 • Colaborare – parteneriate cu cabinete de avocatură, birouri ale executorilor judecătoreşti, birouri notariale, societăţi specializate în evaluări membre a ANEVAR.
 • Inovaţie – elaborarea unor documente care conferă mai multă supleţe şi rapiditate derulării procedurii
 • Eficienţă sistem eficient de vânzări, prin campanii publicitare, publicaţii specializate în diferite domenii, crearea propriei pagini de internet unde persoanele interesate pot afla atât informaţii despre societatea noastră, cât şi date privind activele scoase la vânzare
 • Celeritate – orientarea spre rezultat, urmărind satisfacerea intereselor creditorilor într-un termen cât mai scurt

Principii

Principiile care ne caracterizeaza sunt:

 • respectarea legilor, probitate şi onoare
 • integritate şi autonomie profesională
 • independenţă şi imparţialitate faţă de participanţii la procedura insolvenţei
 • confidenţialitatea  informatiilor
 • încredere, respect şi loialitate reciprocă faţă de toţi partenerii noştri
 • flexibilitate în modalitatea de lucru

 

Back To Top